آخرین اخبار


برنامه سلامت سالمندی بوشهر

Bushehr Elderly Health (BEH) Program

مطالعه بزرگ و آینده نگر "برنامه سلامت سالمندی بوشهر" با هدف تعیین عوامل مختلف موثر بر سلامت سالمندان و شيوع آنها با هدف فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری پزشکان، سیاست گذاران، مدیران برنامه های بهداشتی و خود سالمندان و برداشتن گام های جدی در جهت پیشگیری از وقوع خطرات ناشي از بروز مشكلات دوران سالمندي و بهبود کیفیت زندگی سالمندان و جلوگيري از تحمیل بار مالی به اقتصاد خانواده ها و جامعه در سال 1391 طراحی و شروع گردید.

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به سرپرستی دکتر ایرج نبی پور، استاد دانشگاه، در جستجوی آن هستند که بدانند چه عواملی سلامت افراد 60 سال و بیشتر ساکن شهر بوشهر را تهدید می کند و شیوع هر کدام از این عوامل چقدر است.

جامعه هدف این مطالعه کوهورت آینده نگر، کلیه مردان و زنان 60 ساله و بالاتر ساکن شهر بوشهر بودند. بر اساس اطلاعات موجود از مرکز بهداشت منطقه بوشهر، این جمعیت حدود 10000 نفر برآورد شده است.
سپس، شرکت کنندگان در برنامه BEH به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.

در مرحله فاز اول از مرحله اول مطالعه، بین سال 1391 تا 1393، از بین 3297 سالمند 60 سال و بالاتر که دعوت شده بودند، در مجموع 3000 نفر در این مطالعه شرکت کردند (نرخ مشارکت: 91.0%).

مرحله دوم از مرحله اول مطالعه نیز، در سال 1394 آغاز شد و جمع آوری داده ها در بازه های زمانی 2.5 ساله طراحی شده است.